Strategi — konsten att sälja lönsamt

ROI, Konverteringsfrekvens, CPM, CTR. Oavsett mättal kokar annonsering oftast ned till ett mål, att nå rätt person med rätt budskap i rätt tid.

Erikssons sociala medie-flöde.

Att skapa ett avtryck

Annonsering kan ha flera syften, att förstärka känslan hos någon som redan känner till dig, eller presentera dig för dem som ännu inte lärt känna er. Oavsett vad har vi erfarenhet från att arbeta i flera olika kanaler och mot flera olika målgrupper. Och genom tydliga målsättningar hjälper vi dig utvärdera kampanjen och planera inför nästa.

Digital marknadsföring

Reklam. Sociala medier. Webbsidor. Med mera.

Marknadsföring kan innebära många olika saker. Men en sak har de alla gemensamt – de ska göra din försäljning lättare. Det svåra är att veta vad som krävs för att din marknadsföring ska uppfylla dina mål. Vem behöver du prata med? Vad behöver du säga? Och hur ska det sägas?

Vi hjälper dig att svara på alla sådana frågor. Och sedan hjälper vi dig att genomföra det hela också. Vårt kontor ligger i Huskvarna, men vi hjälper dig med marknadsföring där du är.

Vi hjälper dig med

1. Planering

Strategisk planering av marknadsföringsaktiviteter– och genomförande.

2. Annonsering

När planen är skapad sätter vi upp annonserna i den valda kanalen.

3. Optimering

Medan kampanjen pågår tittar vi på hur den presterar, så att vi kan göra optimeringar.

4. Analysering

Avslutningsvis paketerar vi våra insikter och lämnar över en rapport med en analys, så att vi kan generera ännu bättre resultat nästa gång.

Annonsering

Att synas med organiskt innehåll är viktigt, men många gånger behövs det också annonseras. Kombinationen av ett välarbetat dynamiskt flöde och betald annonsering är ofta nyckeln till en framgångsrik digital synlighet.

Att ha ett bra innehåll på sociala kanaler är viktigt, men ibland behöver ett nytt budskap nå ut snabbt, eller kanske till personer som i vanliga fall inte följer dig. Då är annonsering på sociala medier ett bra alternativ. Men självklart hjälper vi dig med annonsering i andra digitala kanaler också.

Vi hjälper dig med annonsering i digitala kanaler

Vi är vana att sätta samman en kampanj som ska fylla dina mål, och annonseringen vi arbetar med varierar lika mycket som våra kunder skiljer sig åt. Annonsering kan hjälpa dig om du har ett nystart företag och vill informera om din verksamhet, eller om du har en ny produkt som du vill att dina nuvarande och potentiella kunder ska känna till. Digital annonsering kan även vara ett medel för att skapa en kunddatabas och driva trafik till exempelvis en hemsida.

Facebook, Instagram och LinkedIn, tillsammans med Google, är några av de största plattformarna för digital annonsering. På dessa plattformar arbetar vi dagligen och håller oss hela tiden uppdaterade kring hur verktygen och målgrupperna förändras, för att skapa så mycket värde som möjligt genom annonsering. Vårt mål är att vi genom dina investerade medel ska hjälpa dig att nå dina affärsmål, och att vi genom analysering kan göra nästa kampanj ännu mer framgångsrik.

Mål och mätbarhet

Nätet är underbart, för där går allt att mäta. Men det gäller förstås att mäta rätt saker – och att kunna tolka resultaten.

Genom research och workshops sätter vi oss in i din affär, sedan hittar vi de flöden och mätpunkter som är viktigast för dig. Då kan vi, tillsammans med dig, räkna ut vad du behöver göra för att nå ännu större framgång.

Nya mål för framtiden – utvärdering av dåtiden

Vi hjälper dig att formulera affärsmål och marknadsföringsmål. Utifrån dessa tar vi fram de digitala nyckeltal och mätpunkter du behöver ha koll på. Vi tar också reda på hur du ligger till idag, så att framtida förbättring blir tydlig.

Utifrån resultaten i våra workshops sätter vi upp lätthanterliga mätverktyg, så att du får tydliga data att använda som beslutsunderlag.

Optimering

Ibland säger det bara klick, men vad betyder klicket?

Staplar och tårtdiagram, bounce rates och CTR – det kan vara ett litet helsicke att räkna ut vad besökarstatistik och klick egentligen betyder.

Då är det bra att ha oss till hands. Vi har nämligen en hel del erfarenhet av trafikanalys och kan hjälpa dig att översätta användardata till riktiga insikter.

Vi kan berätta vad som fungerat bra – och vad som behöver förbättras

Och inte nog med det, vi kan också tala om varför det har fungerat – eller inte fungerat. På så vis kan vi se till att det fungerar ännu bättre nästa gång.

Våra rapporter utgår alltid från de mål vi satt upp tillsammans med dig – även om vi förstås ger förslag på ytterligare saker som bör mätas och analyseras i framtiden också.

SEO och SEM

Genom vårt systerbolag Boostr erbjuder vi sökmotoroptimering (SEO) som hjälper dig att ranka så högt på Googles sökresultat som möjligt.

Boostr arbetar genom månadsavtal med att optimera och uppdatera hemsidor för att attrahera både Googles algoritmer och för att övertyga de faktiska besökarna.

Konsten att attrahera relevanta besökare

Sökmotoroptimering är ett långsiktigt arbete som syftar till att över tid förbättra din hemsida för att locka potentiella kunder och visa på att du har svaren på de frågor de ställer.

Sökmotormarknadsföring (SEM) ger ett snabbare resultat, du köper helt enkelt en annonsplats bland sökresultaten. Kostnaden blir högre, men resultatet kommer snabbare.

Tillsammans med Boostr arbetar vi aktivt med att bygga hemsidor som är sökmotoroptimerade, användarvänliga och konverteringsdrivna – redan innan första kodraden är skriven.