Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Västerhuset

Litet företag med stora muskler.

Västerhuset äger och förvaltar fastigheter i Jönköping och Skövde. Västerhuset är en mycket stabil förvaltare med stark finansiell grund och långsiktigt ägande. Deras kunder är såväl offentliga verksamheter som privata företag. Västerhuset agerar för en långsiktig och hållbar utveckling – hållbara fastigheter, ansvarsfulla affärer och engagemang för världen vi lever i. Västerhuset skapar också förutsättningar för näringslivet i regionen. Ett litet företag på 10–15 anställda men med stora muskler och en bred och mångårig kunskap inom fastigheter och förvaltning.

Bygg inte hus på sandig grund.

Västerhuset kom med önskan om en ny hemsida. Men efter ett första möte stod det klart att det var dags för att bygga från grunden. OAS tog tillsammans med Västerhuset fram en tydlig vision: Med stolthet och engagemang förverkligar vi drömmar på ett hållbart sätt. Och en värdegrund som mynnade ut i orden, Kompetens, Hjälpsamhet och Långsiktighet.

Med visionen som grund utformade vi en ny komplett grafisk profil och manual, där vi satte logotyp, typografi och färger samt diverse mallar och regler. Vi fotade även personal och fastigheter i Jönköping och Skövde.

När byggdelarna var på plats var det dags för inredningen i form av en ny hemsida där man kan läsa om fastigheter, lediga fastigheter, nya projekt och hur Västerhuset jobbar med hållbarhet.

Släng också gärna ett öga på visionen och värdegrunden. Det är från den grunden man bygger ett varumärke som håller och kommer stå stadigt.